Dotace a financování FVE

Získejte od státu dotaci na pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE).

Dotační program Nová Zelená úsporám

Program Nová Zelená úsporám je jeden z nejefektivnějších dotačních programů v České republice, který je zaměřený na úsporu energie. Klienti, kteří se rozhodli pro instalaci fotovoltaické elektrárny, mohou v rámci tohoto programu dosáhnout na příspěvek ve výši od 40 000 Kč do 205 000 Kč. Tato dotace státu se vztahuje na veškeré instalace fotovoltaiky, které byly zahájeny od 12.10.2021 s datem ukončení příjmu žádostí do 31.12.2035.

FVE, Nová zelená úsporám

Na co se dotace vztahuje?

Fotovoltaický ohřev vody
Fotovoltaickou elektrárnu bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií (neboli hybridní elektrárnu)

Výkon fotovoltaické elektrárny však nesmí překročit 10 kW.

Podmínky pro získání dotace

Zažádat o příspěvek lze před zahájením, v průběhu nebo i po dokončení realizace podporovaných opatření fotovoltaiky.
Každou žádost lze uplatnit pouze na jeden rodinný dům, které může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
Podpora na jednu žádost je omezena do výše 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a klient ji obdrží až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.
Dotace je určena pro majitele nebo stavebníky rodinných domů. Může se jednat jak o fyzickou, tak i právnickou osobu.

Kdo může o dotaci zažádat

Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
Vlastníci novostaveb

Kolik získáte?

Dotace na tepelná čerpadla - dotace až 100 000 Kč
Dotace na fotovoltaickou elektrárnu - dotace až 205 000 Kč
Dotace na dobíjecí stanici - dotace až 30 000 Kč

ROZŠÍŘENÍ FOTOVOLTAIKY A CO VŠE S TÍM SOUVISÍ

S rozšířením FVE neznamená jen přidat pár panelů na střechu a je hotovo. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní systém, bude nutná výměna některých komponentů: střídače a rozvaděče, popřípadě navýšení kapacity baterií. Jelikož většina zákazníků čerpá na FVE dotace z NZÚ, je nutné si v případě rozšíření FVE pohlídat i podmínky získané dotace, pokud jste ji čerpali.

Získejte nezávaznou nabídku

NEJJEDNODUŠŠÍ ŘEŠENÍ

Pokud si pořizujete FVE, je dobré zvážit všechny možné okolnosti, které mohou mít v budoucnu vliv na výkon FVE tak, abyste byli, pokud možno zcela nezávislí na distributorovi el. energie a nemuseli řešit případné budoucí navýšení jejího výkonu. Je dobré zamyslet se i nad otázkami jako jsou: v budoucnu budete využívat nabíjecí stanici pro elektromobil, v létě budete používat tepelné čerpadlo nebo klimatizaci pro chlazení domu apod.

Pokud nemáte dostatek financí na pořízení dostatečně velké FVE, vyřeší za Vás tento problém dotace z programu Nová zelená úsporám a zbytek můžete financovat výhodným úvěrem, jehož splátky můžete hradit z úspor za energie, které Vám přinese pořízení FVE, a ještě stále ušetříte.

PROČ ROZŠÍŘIT FVE?

Jedním z podstatných důvodů k rozšíření FVE může být odklon od využívání zemního plynu a fosilních paliv obecně. V současné době naopak narůstá potřeba využívat obnovitelné zdroje energie, abychom zpomalili dopady klimatické krize.

Proto je logické, že se domácnosti snaží využít fotovoltaiku na maximum, a proto přistupují i k rozšíření stávajících solárních systémů. Ještě v loňském roce platil limit na FVE 10 kW, ale od letošního roku je možné provozovat FVE až do 50 kW, aniž byste k tomu potřebovali licenci.

ROZŠÍŘENÍ FVE – CO JE POTŘEBA ŘEŠIT PŘEDEM

Celý systém FVE je nutné dobře nadimenzovat. Výkon FVE by měl pokrýt maximální potřebu domácnosti. Ne vždy ale největší výkon znamená nejlepší řešení. Vyrobená energie FVE se nejlépe zhodnotí, pokud je hned využita, nebo uložena do baterií pro použití v následujících dnech. Řešením je odprodej přebytků do sítě nebo do budoucna i sdílení vyrobené energie. Nadimenzované řešení FVE je spojeno s vysokými pořizovacími náklady a dlouhou dobou návratnosti fotovoltaiky.

Rozšíření FVE doporučujeme svěřit do rukou odborníků, kteří Vám vytvoří návrh na míru, aby se Vám to co nejvíce vyplatilo a rozšíření odpovídalo potřebám Vaší domácnosti.

Vysvětlíme Vám, jak postupovat v případě rozšíření FVE o další nové panely a co vše musíte pro to udělat a pohlídat si:

 1. Bude nutné vypracovat novou projektovou dokumentaci
 2. Navýšení výkonu FVE přidáním panelů na střechu bude vyžadovat výměnu střídače, který byl navržen na nižší výkon.
 3. Vypracovat statický posudek v případě, že vzniknou pochybnosti o tom, zda střecha unese zvýšenou zátěž v podobě dalších solárních panelů.
 4. S největší pravděpodobností bude nutné navýšit kapacitu bateriového úložiště.
 5. Vzhledem k požadavkům distributora (každý má trochu jiné) bude potřeba upravit i elektroměrový sloupek.
 6. Bude nutné podat novou žádost o připojení do distribuční sítě a sní spojenou návštěvu revizního technika, který zkontroluje funkčnost a bezpečnost rozšířeného systému.
 7. Pokud jste na pořízení původní FVE čerpali dotaci, musí systém i po rozšíření splňovat podmínky platné v době čerpání dotace.

Důležité je dát si pozor na to, aby rozšířením FVE nedošlo k zániku záruky na dílo a komponenty.

ROZŠÍŘENÍ FVE A DOTACE

Na rozšíření FVE v současné době nelze čerpat dotace. Podporované jsou pouze nové instalace solárních systémů.

JAK PROBÍHÁ ROZŠÍŘENÍ FVE?

1. Navýšením dalších solárních panelů.
V tomto případě je nutná revize projektové dokumentace a zohlednění technických limitů (kapacita střídače, dostupné místo pro nové panely).

2. Přidání baterie ke stávající fotovoltaice
U FVE, která doposud nevyužívala akumulaci vytvořené energie do baterie je toto řešení logické pro zvýšení efektivity FVE.

S touto úpravou souvisí pořízení hybridního měniče, který reguluje tok elektřiny z různých zdrojů.

3. Rozšíření kapacity baterie u stávající FVE
Celková kapacita úložiště by měla mít max. dvojnásobnou kapacitu oproti instalovanému výkonu FVE.

Nové baterie by neměly být o více jak rok starší než původní baterie. V opačném případě bude nutná výměna stávajících baterií za nové s větší kapacitou.

Pokud budeme zvětšovat kapacitu bateriového úložiště, neměli bychom kombinovat baterie různého a výrazného stáří, jelikož by to mohlo způsobit technologické problémy a baterie spolu nemusí „spolupracovat“.

4. Přidání solárního ohřevu vody.
Zde je nutné správně zvolit velikost zásobníku teplé vody a správně navrhnout požadovaný výkon s ohledem na celkovou spotřebu teplé vody.

5. Instalace tepelného čerpadla
Kombinace tepelného čerpadla a FVE Vám Přinese další výrazné úspory za energie a zkrácení návratnosti nákladů vložených do pořízení FVE a celého systému.

MÁTE ZÁJEM O ROZŠÍŘENÍ FVE?

Chcete navýšit kapacitu Vaší FVE? Uděláme Vám analýzu energetických potřeb Vaší domácnosti, navrhneme individuální 5ešení a provedeme rozšíření FVE. Kontaktujte nás, abyste mohli využívat Vaší FVE na maximum.

MĚNÍ SE DOTAČNÍ PODMÍNKY NZÚ

Ministerstvo životního prostředí oznámilo novou vlnu změn v dotačních podmínkách pro program Nová Zelená Úsporám, který má za cíl podporovat úsporná opatření a udržitelnost domácností. Tato opatření mají motivovat vlastníky rodinných domů ke komplexním renovacím, které nejenže přinesou úspory, ale také zvýší komfort bydlení a přispějí k celkovému snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

Účinnost: 15.2.2024

NAVÝŠENÍ FINANČNÍ PODPORY

Vzhledem k tomu, že o Program NZÚ je velký zájem ze strany majitelů rodinných domů, rozhodlo se Ministerstvo životního prostředí reagovat na tuto poptávku navýšením finanční podpory o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Tímto navýšením získá finanční podporu více než 50 tisíc domácností.

NOVÉ DOTAČNÍ PODMÍNKY

Od 15. února 2024 vstupují v platnost nové podmínky týkající se podpory fotovoltaiky:

Dotace až 200 000 Kč za instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením se započtením bonusů ve výši 40 000 Kč

Původní základní podpora na FVE z 200 000 Kč klesá na 160 000 Kč (bez zateplení)

Změna jednotkové výše dotace na FVE – dotace až 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku

 1. základní podpora 35 000 Kč nebo 60 000 Kč s využitím tepelného čerpadla
 2. za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč
 3. za 1 kWh el. akumulačního systému 8 000 Kč
Dotace až 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku

Rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení s provozovatelem distribuční sítě bude omezen na maximálně 50 % instalovaného výkonu FV systému

Nově bonus za FVE, která zajistí ohřev vody, ve výši 10 000 Kč

Pokud chcete dosáhnout na dotaci v původní výši 200 000 Kč. NAPIŠTE NÁM.

PODPORA PRO DALŠÍ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

Na ostatní úsporná opatření ze všech podporovaných oblastí programu Nová Zelená Úsporám zůstává podpora za stejných podmínek jako doposud.

NOVÉ DOTAČNÍ PODMÍNKY NZÚ

Jaké změny nás čekají od září?

Ministerstvo životního prostředí chystá změny ve spuštěném dotačním programu Nová zelená úsporám. Cílem je zjednodušit a sjednotit podmínky a zpřístupnit program většímu počtu domácností.

Stávající podmínky pro čerpání podpory na tepelná čerpadla a fotovoltaiku platí do 30.6.2023, kdy bude první etapa programu uzavřena. Po technické pauze (červenec a srpen) bude program znovu otevřen 1.9.2023.

Novinky v programu budou představeny postupně během jarních měsíců. Již teď je jasné, že nově program podpoří i nejstarší plynové kotle, které bude možné vyměnit za tepelné čerpadlo.

 

Co se od září mění?

Startují dotace na výměnu starého plynového topení za tepelné čerpadlo.

U výměny elektrokotle bude nově dotovaný pouze přechod na tepelné čerpadlo.

Na tepelné čerpadlo země – voda s plošným kolektorem získáte až 140 000 Kč

Nebude nutné dokládat účetní doklady (jen si je uschováte pro případnou kontrolu).

Snižují se dotace na nabíjecí stanici z 30 000,- Kč na 15 000 Kč

Dalších 55 miliard Kč
na tepelná čerpadla, fotovoltaiku i wallboxy.

Ministerstvo životního prostředí spolu se SFŽP vyhlásilo závazné pokyny k nové vlně přijímání žádostí o dotace. Připraveno je dalších 55 mld. Kč z Modernizačního fondu, který bude pokrývat financování NZÚ a NZÚ Light.

K výrazným změnám nedojde. U dotací na FVE se v podstatě nic nemění. Dotace na vytápění se rozrostou o nové možnosti – o podporu výměny starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo. Dále zůstává v platnosti 10% bonus pro vybrané kraje.

Dotace na nabíjecí stanici se snižuje z původních 30.000 Kč na 15 000 Kč

Dotace na výměnu starého plynového kotle

Dlouho očekávaná a slibovaná podpora přechodu z plynového vytápění je tady. Na tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody můžete získat až 100 000 Kč, stejně jako je tomu i u přechodu z jiných typů vytápění.

Musíte ale splnit následující podmínky:

 • Týká se plynových topidel starších 20 let.
 • Vztahuje se nejen na plynové kotle atmosférické, ale např. i na tzv. „vafky“.

Novým zdrojem vytápění musí být tepelné čerpadlo. To platí i při přechodu z vytápění plynem nebo elektrokotlem. Nelze dotovat kotel na biomasu.

 • Dům musí být alespoň částečně zateplen (energetická třída min. D). Stejná podmínka nově platí i při přechodu z vytápění elektrokotlem. Pokud tuto podmínku vaše nemovitost nesplňuje, můžete z NZÚ současně čerpat dotaci i na její zateplení.
 • Lze využít i zpětně na realizace po 1.1.2021.
 • Bonus 10 % pro vybrané kraje, regiony a obce.

Dotace na fotovoltaiku

Dotace na fotovoltaik se v podstatě nemění. Zjednodušuje se „papírování“. K žádosti o dotaci nově nebude nutné dokládat projektovou dokumentaci ani faktury nebo účtenky. Účetní doklady si pouze uschováte pro případnou kontrolu.
Vzhledem k tomu, že už nebude nutné dokládat projektovou dokumentaci, nedostane již na ni bonus ve výši 5 000 Kč, jak tomu bylo doposud.

Dále nebude hrát roli, jaký typ střídače fotovoltaická elektrárna má – základní dotace na první 2 instalované kW tak bude jednotně 60 000 Kč (dosud platila tato částka pouze pro asymetrický střídač, u symetrického to bylo pouze 40 000 Kč).

Za každý započaty kWp výkonu fotovoltaiky obdržíte 10 00 Kč a za každou 1 kWh bateriového systém rovněž 10 000 Kč.

Celková maximální výše dotace na fotovoltaiku zůstává na 200 000 Kč, zůstává i bonus pro vybrané kraje.

Dotace na nabíjecí stanici

Od září 2023 se výše dotace snižuje z 30 000 Kč na 15 000 Kč. Nově bude možné k jedné nemovitosti čerpat dotaci pouze na jednu nabíjecí stanici (dosud jste mohli získat podporu až na dvě dobíjecí stanice a na každou z nich 30 000 Kč).
Skip to content