Dotace a financování FVE

Získejte od státu dotaci na pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE).

Dotační program Nová Zelená úsporám

Program Nová Zelená úsporám je jeden z nejefektivnějších dotačních programů v České republice, který je zaměřený na úsporu energie. Klienti, kteří se rozhodli pro instalaci fotovoltaické elektrárny, mohou v rámci tohoto programu dosáhnout na příspěvek ve výši od 40 000 Kč do 205 000 Kč. Tato dotace státu se vztahuje na veškeré instalace fotovoltaiky, které byly zahájeny od 12.10.2021 s datem ukončení příjmu žádostí do 31.12.2035.

FVE, Nová zelená úsporám

Na co se dotace vztahuje?

Fotovoltaický ohřev vody
Fotovoltaickou elektrárnu bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií (neboli hybridní elektrárnu)

Výkon fotovoltaické elektrárny však nesmí překročit 10 kW.

Podmínky pro získání dotace

Zažádat o příspěvek lze před zahájením, v průběhu nebo i po dokončení realizace podporovaných opatření fotovoltaiky.
Každou žádost lze uplatnit pouze na jeden rodinný dům, které může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
Podpora na jednu žádost je omezena do výše 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a klient ji obdrží až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.
Dotace je určena pro majitele nebo stavebníky rodinných domů. Může se jednat jak o fyzickou, tak i právnickou osobu.

Kdo může o dotaci zažádat

Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
Vlastníci novostaveb

Kolik získáte?

Dotace na tepelná čerpadla - dotace až 100 000 Kč
Dotace na fotovoltaickou elektrárnu - dotace až 205 000 Kč
Dotace na dobíjecí stanici - dotace až 30 000 Kč

NOVÉ DOTAČNÍ PODMÍNKY NZÚ

Jaké změny nás čekají od září?

Ministerstvo životního prostředí chystá změny ve spuštěném dotačním programu Nová zelená úsporám. Cílem je zjednodušit a sjednotit podmínky a zpřístupnit program většímu počtu domácností.

Stávající podmínky pro čerpání podpory na tepelná čerpadla a fotovoltaiku platí do 30.6.2023, kdy bude první etapa programu uzavřena. Po technické pauze (červenec a srpen) bude program znovu otevřen 1.9.2023.

Novinky v programu budou představeny postupně během jarních měsíců. Již teď je jasné, že nově program podpoří i nejstarší plynové kotle, které bude možné vyměnit za tepelné čerpadlo.

 

Co se od září mění?

Startují dotace na výměnu starého plynového topení za tepelné čerpadlo.

U výměny elektrokotle bude nově dotovaný pouze přechod na tepelné čerpadlo.

Na tepelné čerpadlo země – voda s plošným kolektorem získáte až 140 000 Kč

Nebude nutné dokládat účetní doklady (jen si je uschováte pro případnou kontrolu).

Snižují se dotace na nabíjecí stanici z 30 000,- Kč na 15 000 Kč

Dalších 55 miliard Kč
na tepelná čerpadla, fotovoltaiku i wallboxy.

Ministerstvo životního prostředí spolu se SFŽP vyhlásilo závazné pokyny k nové vlně přijímání žádostí o dotace. Připraveno je dalších 55 mld. Kč z Modernizačního fondu, který bude pokrývat financování NZÚ a NZÚ Light.

K výrazným změnám nedojde. U dotací na FVE se v podstatě nic nemění. Dotace na vytápění se rozrostou o nové možnosti – o podporu výměny starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo. Dále zůstává v platnosti 10% bonus pro vybrané kraje.

Dotace na nabíjecí stanici se snižuje z původních 30.000 Kč na 15 000 Kč

Dotace na výměnu starého plynového kotle

Dlouho očekávaná a slibovaná podpora přechodu z plynového vytápění je tady. Na tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody můžete získat až 100 000 Kč, stejně jako je tomu i u přechodu z jiných typů vytápění.

Musíte ale splnit následující podmínky:

  • Týká se plynových topidel starších 20 let.
  • Vztahuje se nejen na plynové kotle atmosférické, ale např. i na tzv. „vafky“.

Novým zdrojem vytápění musí být tepelné čerpadlo. To platí i při přechodu z vytápění plynem nebo elektrokotlem. Nelze dotovat kotel na biomasu.

  • Dům musí být alespoň částečně zateplen (energetická třída min. D). Stejná podmínka nově platí i při přechodu z vytápění elektrokotlem. Pokud tuto podmínku vaše nemovitost nesplňuje, můžete z NZÚ současně čerpat dotaci i na její zateplení.
  • Lze využít i zpětně na realizace po 1.1.2021.
  • Bonus 10 % pro vybrané kraje, regiony a obce.

Dotace na fotovoltaiku

Dotace na fotovoltaik se v podstatě nemění. Zjednodušuje se „papírování“. K žádosti o dotaci nově nebude nutné dokládat projektovou dokumentaci ani faktury nebo účtenky. Účetní doklady si pouze uschováte pro případnou kontrolu.
Vzhledem k tomu, že už nebude nutné dokládat projektovou dokumentaci, nedostane již na ni bonus ve výši 5 000 Kč, jak tomu bylo doposud.

Dále nebude hrát roli, jaký typ střídače fotovoltaická elektrárna má – základní dotace na první 2 instalované kW tak bude jednotně 60 000 Kč (dosud platila tato částka pouze pro asymetrický střídač, u symetrického to bylo pouze 40 000 Kč).

Za každý započaty kWp výkonu fotovoltaiky obdržíte 10 00 Kč a za každou 1 kWh bateriového systém rovněž 10 000 Kč.

Celková maximální výše dotace na fotovoltaiku zůstává na 200 000 Kč, zůstává i bonus pro vybrané kraje.

Dotace na nabíjecí stanici

Od září 2023 se výše dotace snižuje z 30 000 Kč na 15 000 Kč. Nově bude možné k jedné nemovitosti čerpat dotaci pouze na jednu nabíjecí stanici (dosud jste mohli získat podporu až na dvě dobíjecí stanice a na každou z nich 30 000 Kč).
Skip to content