Tepelná čerpadla

Čerpadlo získává energii z okolního prostředí, získané teplo využívá pro ohřev vody a tím šetří Vaše náklady za energie. Jedná se o velmi účinný, ekologický systém vytápění a výhodnou alternativu pro původní systémy vytápění na pevná paliva.

VÝHODY TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VODA

Tepelná čerpadla vzduch/voda ekologickým a levným způsobem využívají teplo z okolního prostředí a zajišťují tak nízké náklady na vytápění budovy.
Oproti jiným typům tepelných čerpadel mají atraktivní pořizovací cenu.
Snadná a rychlá montáž, která nevyžaduje zhotovení vrtů nebo rozsáhlé výkopy.
Minimální rizika vzniku nákladných realizačních chyb.
Tato čerpadla lze instalovat do novostaveb, ale i do rekonstruovaných objektů.
S tepelným čerpadlem vzduch/voda můžete během zimy udržovat ve svém domě teplo a po celý rok ohřívat vodu.
Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou vybavena funkcí chlazení. Díky této funkci mohou zajišťovat jak teplo v zimním období, tak i komfortní klima během léta.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda lze kombinovat s fotovoltaikou a využívat tak napájení proudem z vlastní výrobny (fotovoltaické elektrárny) a vytápět nebo chladit dům téměř zdarma.

JAK FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda nasává okolní vzduch přes výparník (venkovní jednotka). Takto přivedený vzduch se pomocí chladiva (médium) ohřívá, následně se odpařuje a poté stlačuje, čímž se jeho teplota ještě zvýší.

Následuje ochlazení média a současně dochází k uvolnění získané energie a přeměně média zpět do kapalného stavu. Takto uvolněná energie slouží k vytápění domácnosti a ohřevu vody. Topný výkon čerpadla vzduch/voda je závislý na teplotě okolního vzduchu a efektivně pracuje až do -15°C.

Tepelná čerpadla

Zapojení s vnořeným zásobníkem TV:

  1. tepelné čerpadlo
  2. otopná soustava
  3. expanzní nádoba
  4. vnořený zásobník TV
  5. OČ topného systému
  6. solární systém
  7. výstup TV
  8. OČ desuperheateru
Skip to content